Oedeemtherapie en lymfedrainage

Oedeem betekent letterlijk zwelling en is eigenlijk een abnormale ophoping van vocht in het weefsel tussen de cellen van het lichaam. Oedeem ontstaat door een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel. Er kan ook bewegingsbeperking optreden en een verlies aan spierkracht.

Lymfoedeem ontstaat als er te weinig vocht uit het weefsel wordt afgevoerd. Dit kan komen door een verminderde afvoercapaciteit van het lymfesysteem of door een te grote aanvoer van vocht. Het lymfesysteem kan dan de aanvoer niet aan. 

Verschillende soorten lymfoedeem
  • Primair lymfoedeem: als er een aangeboren afwijking in het lymfesysteem is
  • Secundair/ tertiair lymfoedeem: als het lymfesysteem door een andere oorzaak is beschadigd. Bijvoorbeeld door een ongeval, borst(kanker)operatie, bestraling of medicijnen
  • Veneus oedeem ontstaat door een te hoge druk in de aders. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld spataderen, trombose, een te hoge bloeddruk of een operatie aan de bloedvaten.
Lipoedeem is een aangeboren ophoping van vet en vocht in het weefsel. Door de aanwezigheid van vet wordt de afvoer van vocht door het lymfestelsel belemmerd.
Traumatisch oedeem: na een ongeval (bij een breuk of verstuiking van bijvoorbeeld een enkel, is de zwelling rondom de enkel een vorm van oedeem).

De eerste afspraak
Tijdens de eerste behandeling houden we een uitgebreid vraaggesprek over de klachten en nemen we een lichamelijk onderzoek af. We kijken hoe je armen, benen en romp bewegen en waar de zwellingen zich bevinden. Het aangedane lichaamsdeel wordt in omvang gemeten. Zo kunnen we resultaten met elkaar vergelijken. Daarna volgt uitleg over de behandelingen en het behandelplan. Bij oedeemtherapie is het verstandig intensief te starten. We behandelen in het begin vaak meerdere keren per week en bouwen dit geleidelijk af naar eens per maand. We doen regelmatig metingen om de voortgang van de therapie te bepalen.

Medische indicaties
Amputatie van gehele borst, of borstsparende operatie met of zonder okseltoilet
Na (kanker)operaties in het gehele lichaam waar lymfvaten of lymfknopen verwijderd zijn
Wondroos, trombose, of operaties aan bloedvaten
Operaties in het algemeen
Plastische chirurgie/ Liposuctie